TITORES

Titorías dos coordinadores de Curso de Comunicación Audiovisual 


Plan de acción titorial do alumnado (PAT)

·   1º - Fortunato rodríguez fernández
·   2º - Oswaldo García Crespo
·   3º - Alberto Dafonte Gómez
·   4º - Beatriz Legerén Lago


No hay comentarios:

Publicar un comentario